Zelmer

W celu zgłoszenia usterki wyrób należy dostarczyć do naszego serwisu w Jarosławiu lub Przemyślu. Jeśli sprzęt jest objęty gwarancją producenta niezbędna jest również podbita karta gwarancyjna i dowód zakupu.

Aby zamówić część zamienną konieczny jest pełny model wyrobu, numer fabryczny. Nie zamawiamy części telefonicznie.

Partnerzy