Hoover

W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy podać dokładny model sprzętu, numer fabryczny oraz datę zakupu. Przy naprawie niezbędny jest dowód zakupu oraz podbita i wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna.

W celu zgłoszenia usterki drobny sprzęt AGD należy dostarczyć do naszego serwisu w Jarosławiu lub Przemyślu.

Aby zamówić część zamienną konieczny jest pełny model wyrobu oraz numer fabryczny. Nie zamawiamy części telefonicznie.

Partnerzy