Bosch

W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy podać dokładny model sprzętu, numer fabryczny oraz datę zakupu. Przy naprawie niezbędny jest dowód zakupu oraz podbita i wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna.

Aby zamówić część zamienną konieczny jest pełny model wyrobu (E-Nr.) oraz numer fabryczny (FD). Nie zamawiamy części telefonicznie.

Partnerzy